نامه سرگشده به آزاده رحمان

خدمت رئیس دستگاه اجرائیه رئیس­جمهوری تاجیکستان، به یک زن - مادر، رحمان آزاده امامعلی از نام تعدادی از بانوان تاجیکستانی مقیم خارج کشور السلام علیکم نامه‌ای که به شما می‌نویسیم، پیش از آنکه به رئیس دستگاه اجرائیه رئیس­جمهوری تاجیکستان باشد، به یک زن - مادر است؛ زن - مادری که می‌داند، مادر یعنی کِی، و... Читать далее →

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑