امامعلی رحمان و ذونواس حمیری // وقتی خواندن نماز جرم محسوب می‌شود

دیروز (27 ژوئیه) در رسانه‌های خبری آمده بود که مأموران زندان جدید شهر «وحدت» که شماری از زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، داملا زبید الله رازق، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به اتاق معروف به «شیزا» انتقال داده‌اند. زندانیانی را که نظام زندان را نقض می‌کنند، برای جزا به این محل... Читать далее →

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑