اظهارات کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان، دربارۀ سوءقصد به جان چهار نفر زندانیان سیاسی

کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان از خطری که جان حداقل چهار زندانی سیاسی را تهدید می کند، بانگ خطر می‌زند. طبق معلومات بدست آمده از منبع مورد اعتماد ما از «سرریاست اجرای جزای جنایی»، زندانیان سیاسی که جانشان را خطر تهدید می کند، این افراد هستند: حکمت الله سیف الله زاده، رحمت... Читать далее →

Блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑